भारतीय रुढी परंपरांच्या पाठचे शास्त्रिय कारण : episode 6 : “उपवास करणे”

भारतीय रुढी परंपरांच्या पाठचे शास्त्रिय कारण समजून घेण्याच्या ह्या series च्या episode 6 मध्ये आपल्या सर्वांचे मन:पुर्वक स्वागत आहे!

भारतीय संस्कृतिमध्ये “उपवास करणे” ही सर्वात जास्त प्रचलित परंपरा आहे.
भारतात आपण अनेक तर्हेचे “उपवास” करतो…
महिन्याभराचा उपवास… महिन्यातून एकदा केला जाणारा उपवास… आठवड्यातून एकदा करण्याचा उपवास… ६ महिन्यातून एकदा करायचा उपवास… आठवड्याभराचा उपवास… ९ दिवसाचा नवरात्रीचा उपवास… इ.
हे आपल्या सर्वांना माहित असले
तरी हे “उपवास” का करायचे? हा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला आहे का?

तर आज आपण ह्या प्रथे पाठचे शास्त्रिय कारण समजून घेऊया.

Watch full story on

 

पुर्वापार चालत आलेल्या बहुतांश भारतीय रुढी परंपरांपाठी शास्त्रिय कारणे आहेत.
जनसामान्यांना सहज अंगवळणी पडण्यासाठी ह्या परंपरांना धार्मिक, अध्यात्मिक स्वरुप देण्यात आले.
प्राचीन काळी भारत विज्ञान, तत्वज्ञान, गणित, संशोधन ह्या सर्व क्षेत्रात खुप पारंगत आणि प्रगत होता.
त्यामुळे ह्या सर्व रुढी परंपरा बनवण्यामागे ठोस शास्त्रिय , वैद्यकीय पाठिंबा आहे. सर्वांचे आरोग्य , आयुष्य उत्तम होण्यादृष्टीने बनवलेल्या आहेत.

दर आठवड्याला आम्ही तुमच्यासमोर एक प्राचीन परंपरा आणि त्या पाठचे शास्त्रिय कारण घेऊन येणार आहोत.

Subscribe, share & follow us to know about
“भारतीय रुढी परंपरांच्या पाठचे शास्त्रिय कारणे”

चला तर मग आपल्या प्राचीन रुढी परंपरांना आता शास्त्रीय, वैद्यकीय ज्ञानाच्या प्रकाशात पुन्हा नव्याने आपलंस करुया.